python3 xml处理模块

python3 xml处理模块

XML是实现不同语言或程序之间进行数据交换的协议XML 文件格式示例:<data>     <cou...
python time模块

python time模块

返回当前时间戳time.time() 1481536372.5925403获取本地结构化时间print(time.localtime()) time.str...